02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:1594)” kapsamında bazı avukatlık hizmetlerine uygulanan KDV oranı %8′ e indirilmiştir. Bu karar uyarınca;

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için KDV oranı 02.10.2019 tarihi itibariyle %18’ den %8’ e düşürülmüştür.

 Bu kapsama girmeyen avukatlık hizmetlerinde ise KDV oranı %18 olarak devam etmektedir.

  1594 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ