Bilindiği gibi, 15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 1 olarak belirlenmişti.

Bu defa, 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışlarında ve
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında

BSMV oranı “0” olarak belirlenmiştir.

1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR