01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)” uyarınca; Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen, 2018 ve izleyen yıllara ait Tam Tasdik Raporları elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilecektir.

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen diğer raporlar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulana kadar mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmeye devam edilecektir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR