31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin I- Tapu İşlemleri Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı KDV Kanunun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri İle 4760 Sayılı ÖTV Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287) ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  • Konut ve işyeri devirlerine ilişkin 30.10.2018 tarihinde sona erecek olan indirimli tapu harcı uygulaması (binde 20 yerine binde 15) 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Konut ve işyeri teslimlerine ilişkin 30.10.2018 tarihinde sona erecek olan indirimli KDV uygulaması (%18 yerine %8) 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Mobilyalarda KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar %18 ‘ den %8’ e indirilmiştir. Ancak bu mallar nedeniyle yüklenilip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iade imkanı bulunmamaktadır. ( 1 Sayılı Cetvel)
  • Bazı motorlu taşıtların KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar %18 ‘ den %1’ e indirilmiştir. Ancak bu mallar nedeniyle yüklenilip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iade imkanı bulunmamaktadır.
  • Binek otomobillerin ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların ÖTV oranları 31.12.2018 tarihine kadar ilgili cetvelde yer alan oranlar tutarında (5-15 puan arası) indirilmiştir. ( 2 Sayılı Cetvel)
  • Elektrikli ev aletleri ÖTV oranları 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere sıfıra indirilmiştir. (Normal oran: 6,7) ( 3 Sayılı Cetvel)
  • Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1, 2 ve 3 sayılı cetveller aşağıdaki gibidir.

Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR