Bilindiği gibi, kamuoyunda “Torba Yasa” “Af Kanunu” veya “Vergi Barışı” olarak bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun” 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu kanunun 2,3,4 ve 5 inci maddeleri kapsamında yapılandırma başvurusu yapan mükelleflerin 1.10.2018 tarihine kadar ödemesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15.10.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. (140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR