15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7101)” ile;

“İflas Erteleme Kurumu” yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine ise “Konkordato Kurumu” nun daha etkin kullanılması için bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ nda düzenlenmiş olan “iflas erteleme kurumu” nda; Sistemin kötü niyetli kullanılması, alacaklıların söz sahibi olamaması, yargılamada meydana gelen karışıklıklar gibi nedenlerden dolayı çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaktaydı.

Bu gerekçeler göz önünde bulundurularak “iflas erteleme kurumu” tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bunun yerine borçlu ve alacaklının kendi aralarında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkeme tarafından tasdiki esasına dayanan “konkordato kurumu” nun daha etkin kullanılması için bazı düzenlemeler yapılmıştır.

“Konkordato kurumu” nun daha etkin kullanılmasına yönelik Harçlar Kanunu’ nda yer alan harç oranları önemli ölçüde düşürülmüştür.

  • Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan tutar üzerinden binde 2,27
  • Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan tutar üzerinden binde 1,13

olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca, söz konusu Kanun değişikliği ile;

  • Elektronik Tebligat zorunluluğunun kapsamı genişletilmiştir.
  • Eşyanın aynından doğan kamu alacaklarının rehinli alacaklardan sonra gelmesi düzenlenmiştir.
  • Tahkim yargılamasına konu olan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkemelerin açıkça belirtilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR