Bilindiği gibi, 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun”  ile 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat dönemlerine ait sigorta primlerinin 2017/09, 2017/10 ve 2017/11 inci dönemlere ertelenmesi sağlanmıştı.

Ertelemeden yararlanan mükelleflerin prim borçlarını yasal süresi içinde ödemiş sayılabilmesi için;

 

  • 2016/12 nci döneme ait prim borçlarını 10.2017 tarihine kadar
  • 2017/01 inci döneme ait prim borçlarını 11.2017 tarihine kadar
  • 2017/02 nci döneme ait prim borçlarını 12.2017 tarihine kadar

Ödemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2017/11 inci döneme ilişkin sigorta prim borçlarının son ödeme tarihi 02.01.2018’ dir.

Ertelenen dönemlerine ilişkin borç tutarlarına e bildirge ekranı üzerinden “İşveren Borç Görüntüleme” seçeneği kullanılarak ulaşılabilecektir.

Saygılarımızla

SİRKÜLERİ İNDİR