Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.09.2017 tarihinde yayımlanan 2017/26 sayılı Genelge ile Genel Sağlık Sigortası Aktivasyon işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Yayımlanan Genelge kapsamında;

 • Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanların Kapsama Alınış Tarihleri
 • Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları
 • Sağlık Aktivasyonu İçin Yapılacak İşlemler
 • Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Hakkının Sona Ermesi
 • Birden Fazla Genel Sağlık Sigortalılığı Veya Bakmakla Yükümlü Olunanların Statülerinin Değişmesi, Birleşmesi Veya Çakışması
 • Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Aylık Alanlar
 • Uzun Süreli İstirahat Alanlar
 • İşverenlerce Elektronik Ortamda Sigortalı İçin Prim Gün Bildirilmesi
 • Aylık Veya Gelir Bağlanacak Sigortalıların Aktivasyon İşlemleri
 • Mahkeme Kararlarına Göre Sağlık Yardımlarının Verilmesi
 • Yürürlükten Kaldırılan Genelge, Genel Yazı Ve Talimatlar

Konularına detaylıca yer verilmiştir.

Bahse konu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR