Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3.2.1 bölümünde belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri için 2/10 oranında KDV tevkifatı getirilmiştir.

 

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

Bahse konu tevkifat oranı 2/10 dan 3/10 a çıkarılmıştır.

14 Seri No.lu Tebliğ 01.10.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için  tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR