25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile

  • 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.”

  • Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.”

  • Aynı Yönetmeliğin “Günlük Çalışma Süresinden Daha Az Çalışılacak İşleri düzenleyen 10 uncu maddesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR