Bilindiği üzere net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlar duruma göre %1, %8 veya %18 oran üzerinden KDV’ye tabi tutulabilmektedir.

Konutun net alanının 150 metrekareyi aşıp aşmadığının tespitinde hangi kriterlerin dikkate alınacağı KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-2.1.3. Net Alan” başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Bu bölümün iptali için açılan dava üzerine Danıştay söz konusu bölümün yürütmesini durdurmuştu. (Danıştay 4. Dairesinin 10.12.2014 Tarih ve E.2014/4835 Sayılı Kararı)

Maliye Bakanlığı daha sonra, bu iptal kararını dikkate alarak konutlarda net alan hesabının kendi Tebliğine göre değil, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” uyarınca hesaplanacağı yönünde genel yazı yayınlamıştır.

Danıştay 4. Dairesi 11.05.2017 Tarih ve E.2014/4835, K.2017/2170 Sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-2.1.3. Net Alan” başlıklı bölümünü iptal etmiştir. (Karar örneği ilişiktedir.)

Bu Danıştay Kararı ile konutlarda net alan hesabının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” uyarınca yapılacağı kesinlik kazanmıştır.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR