KDV Genel Uygulama Tebliğinin III-B-3.1.3.1 bölümünde;

“…….. konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı

…..gibi …..”

ibaresi uyarınca, %1 veya %8 oranla konut satışından kaynaklanan KDV iadelerinde söz konusu ortak alanlarla ilgili olarak yüklenilmiş KDV’ler iade hesabının dışında tutulmaktaydı.

Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen 11.05.2017 Tarih ve E.2014/4835 K.2017/2170 Sayılı Karar ile söz konusu ibare iptal edilmiştir. (Karar örneği ilişiktedir.)

Böylelikle söz konusu ortak alanlarla ilgili KDV yüklenimlerinin de KDV iade hesabına dahil edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Ancak, Maliye İdaresi bu karara uyacağı yönünde kendi teşkilatına herhangi bir duyuru yapmadığı sürece vergi daireleri, eski uygulamalarını sürdüreceklerdir. Böyle bir durumda mükelleflerin haklarını aramaları ancak yargı yoluyla mümkün olabilecektir.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR