03.02.2017 tarih ve 2017-9 sayılı “Damga Vergisi, KDV, İndirimli Orana Tabi İşlemler ve ÖTV’de Yapılan Değişiklikler Hakkında” sirkülerimizde açıklandığı üzere, 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden;

  • Mobilya teslimlerinde KDV oranı %18 den %8 ‘ e indirilmiş,
  • Beyaz eşya ve bazı elektronik cihazlardaki ÖTV oranı ise sıfırlanmıştı.

Söz konusu değişiklik 30 Nisan 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere belirlenmişti.

Bu defa, 29.04.2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 2017/10106 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.04.2017 ibareleri 30.09.2017 şeklinde değiştirilerek, mobilya ve beyaz eşyada vergi indirim süreleri 30.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR