DAMGA VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (1) SAYILI TABLODA YER ALAN BAZI KAĞITLARA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ORANININ BELİRLENMESİNE, MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA, İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK KDV’NİN ALT SINIRININ TESPİTİNE VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) VE (IV) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANININ BELİRLENMESİNE DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

 

2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

SİRKÜLERİ İNDİR