687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kararname ile birlikte; 4447 Sayılı işsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 17 ve 18’ inci maddeler eklenmiştir.

Bahse konu düzenleme, işverenlere sigorta primi ve vergi avantajı sağlayan teşvikleri içermektedir.

Buna göre;

 • 02.2017 tarihinden itibaren işe alınacak kişi, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından olmalıdır. (İşe alındığı tarihten önceki son 3 ay herhangi bir SGK ve muhtasar belgelerinde yer almayan kişi)
 • Kanun hükümlerinden faydalanacak işverenin 2016 Aralık SGK Belgelerindeki işçi sayısına ilave 1 kişi olması lazım. ( Ör: Aralık 2016 İşçi Sayısı 50 ise Ocak 2017 işçi sayısı 51 olmalı ki 51. olacak yeni kişi ilgili hükümden faydalansın.)

 Kanun 12.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

 • Destek tutarı sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucu bulunacaktır. (30 * 22,22 = 666,6 TL)
 • SGK’ ya ödenecek primler de dahil tüm primlerden mahsup şeklinde işverene destek ödemesi yapılacaktır.
 • Ödeme İşsizlik Sigortası Fonundan yapılacaktır.

 Faydalanacak İşverenlerin;

 • SGK prim ve hizmet belgelerini zamanında verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmiş olması,
 • Sahte sigortalılık ya da kayıt dışı istihdam durumunun olmaması,
 • Kuruma borçlarının bulunmaması (yapılandırma hariç) -Yapılandırmadan yararlananlar bu fıkradan yararlanabilir.

şartıyla kanun hükümlerinden faydalanabilir.

 • Bu desteği alan işçi diğer teşviklerden yararlanamaz.
 • Bu madde hükümleri; Kamu kuruluşları, 5335 Sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki kurumlar, 2886 Sayılı Kanuna, 4734 Sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 Sayılı Kanun’dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, SGK Destek Primine Tabi Çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR