31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete’ de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranı yeniden belirlenmiş ve bu değişiklik doğrultusunda vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranı değiştirilmiştir. Bahse konu tebliğ ile;

  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık % 10,50’den % 9,75’e,
  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı ise yıllık % 9’dan % 8,75’e düşürülmüştür.

Belirlenen oranlar 31.12.2016 ‘ da yürürlüğe girmiştir

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR