02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete’ de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan Tebliğ ile 2017 yılı başından itibaren,

 

“mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %10,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari gider tutarı 150 TL…”

olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR