2022-20 Tıbbi Cihazlarda KDV Oranına İlişkin Ticaret Bakanlığı Yazısı Hak

Sirküler Tarihi          : 11.05.2022 Sirküler No               : 2022-20 Konu                          : Tıbbi Cihazlarda KDV Oranına İlişkin Ticaret Bakanlığı Yazısı Hak.     Bilindiği gibi, 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında; Bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında değişikliğe gidilmiştir.   Karar kapsamında, “Tıbbi Cihaz Teslimi ve Kiralamasında Uygulanacak KDV Oranı” na yönelik yapılan düzenlemede;   Daha önce sadece (II) Sayılı Listenin 22’nci sırasında GTİP numaraları belirlenen tıbbi eşyalar için %8 KDV oranı uygulanmaktayken, Karar kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan tüm cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri için %8 KDV oranı uygulanacağı belirtilmiştir.   Ankara Gümrük Müşavirler Derneği, uygulamada tereddüt ve ihtilafın oluşmaması için hangi ürünlerin kapsama girdiğinin belirlenmesine yönelik T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. kodlarına göre bir sınıflandırma yapılmasını talep etmiştir.   T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen cevap yazısında; ilgili eşyanın "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/  linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceği ve anılan Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre "cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.   Söz konusu Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR