Bilindiği gibi, 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ‘ e kayıt olmak zorundadır.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2021/238 sayılı Kurul Kararı ile kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

 

 

VERBİS SORUMLULARIKAYIT İÇİN SON TARİH
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları31.12.2021
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları31.12.2021
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları31.12.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları31.12.2021

 

 

ÖNEMLİ: VERBİS’ e kayıt süresinin uzatılması 6698 Sayılı Kanun’a uyumlu hale gelme yükümlülüğünü ertelememektedir. Bugüne kadar Kurul tarafından açıklanan 35 Milyonun üzerinde ceza kesilmiştir ve bu cezaların hiçbirisi VERBİS sorumluluğu ile ilgili değildir.

 

 

Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR