09.03.2021 tarih ve 31418 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamasının süreleri 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.

 

Dolayısıyla, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamaları 17.05.2021 tarihine kadar devam edecektir.  

 

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca;

 

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

 

Ayrıca, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

 

3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR