30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 3.577,50 TL’dir.

 

Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır.

 

Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

 

  • Brüt Asgari Ücret Tutarı

 

DönemGünlük TutarAylık Tutar
01.01.2021- 31.12.2021119,25 TL3.577,50 TL

 

  • Net Asgari Ücret Tutarı

 

2021 YILI MALİYET TABLOSUASGARİ ÜCRET
 

BRÜT ASGARİ ÜCRET

3.577,50 TL
 

İŞÇİ SGK PRİMİ

500,85 TL
 

İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ

35,78 TL
 

GELİR VERGİSİ MATRAHI

3.040,88 TL
 

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ

456,13 TL
 

DAMGA VERGİSİ

27,15 TL
 

İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER

1.019,91 TL
 

İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR)

554,51 TL
 

İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ

71,55 TL
 

NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ)

2.557,59 TL
 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR)

268,31 TL
 

NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL)

2.825,90 TL

 

  • Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

 

BRÜT ASGARİ ÜCRET3.577,50 TL
İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5 ( %20,5 – 5 PUAN)554,51 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 271,55 TL
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDRİM İLE)4.203,56 TL

 

  • Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti

 

DönemAlt SınırÜst Sınır
GünlükAylıkGünlükAylık
01.01.2021 – 31.12.2021119,25 TL3.577,50 TL894,38 TL26.831,40 TL

 

  • Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları

 

SGK İSTİSNALARI
SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2)71,55 TL
SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10)357,75 TL
SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6)7,16 TL
İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari

Ücret*%30)

1.073,25 TL

 

  • Asgari Geçim İndirimi

 

2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
MEDENİ DURUMAYLIK TUTAR
Bekar268,31 TL
Evli eşi çalışmayan321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu456,13 TL
Evli eşi çalışan268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu308,56 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu348,81 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu456,13 TL

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR