29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile;

 

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan had ve miktarlar, yeniden değerleme oranında artırılarak (%9,11) 2021 yılı için uygulanacak tutarlar belirlenmiştir. 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki gibidir.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR