11.02.2020 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Yasa’ya “Değerli Konut Vergisi” nde önemli değişiklikler içeren bazı maddeler eklenmiştir.

Bu kapsamda;

  • Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mükellefiyet 2021 yılında başlayacak, 2020 yılına ilişkin vergi tahakkuk ettirilmeyecektir.
  • Söz konusu verginin uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yetki veren Emlak Vergisi Kanunu’nun 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Değerli Konut Vergisi’ne esas alınacak matrah emlak vergi değeri üzerinden hesaplanacaktır.
  • Bina emlak vergi değeri 5.000.000 TL’nin üzerinde olanlar ilgili vergiye tabi olacaklardır.
  • Verginin matrahı 5.000.000 TL’ yi aşan kısım olacaktır. Yani 5.000.000 TL’lik kısım üzerinden vergi hesaplanmayacaktır.
  • Verginin hesaplanmasında kullanılacak tarife;

5.000.000 – 7.500.000 TL arasında olanlar 5.000.000 TL’ yi aşan kısım için binde 3

10.000.000 TL’ ye kadar olanlar 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde 6

10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde 10

 

  • Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanların en düşük değerli meskeni vergiden müstesna olacaktır.
  • Söz konusu Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’ de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR