27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile;

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan had ve miktarlar, yeniden değerleme oranında artırılarak (%22,58) 2020 yılı için uygulanacak tutarlar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki gibidir.