19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:240)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:510)” ile söz konusu Tebliğ’de yer alan “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” bölümünde değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan düzenleme ile;

  • Adres değişikliğine ilişkin bildirimler sadece yeni vergi dairesine yapılacak,
  • Yeni vergi dairesindeki işlemler tamamlandıktan sonra eski vergi dairesindeki terk işlemleri elektronik ortamda otomatik olarak gerçekleşecek,
  • Adres değişikliği yapan mükelleflerin ellerinde bulunan kullanılmamış belgelerin yeni iş yerinde kullanılması için yapılacak başvurunun İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapılması halinde kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir.

510 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ