Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İnternet Vergi Dairesi’nde yayımlanan “Duyuru” kapsamında; BA-BS formlarına ait ceza ihbarnamelerinin 1.10.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edileceği bildirilmiştir. Söz konusu duyurunun tam metni aşağıdaki gibidir.

“Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2019/Ağustos ve takip eden dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken Ba-Bs formlarına yönelik (süresinden sonra veya süresinden sonra düzeltme amacıyla verilenlere ilişkin) cezalara ait ihbarnameler 1/10/2019 tarihinden itibaren bahse konu formların verilmesi sırasında elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edilecektir.

2019/Ağustos öncesine ait dönemlere ilişkin Ba-Bs formlarına uygulanması gereken cezalar ile söz konusu dönem ve sonrasına ait dönemlerde verilmesi gerektiği halde süresinde verilmeyenlere ilişkin cezalara yönelik işlemler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğü veya mal müdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam edilecektir.”

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ