Sayın müşterilerimiz,

Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.09.2018) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır. 

Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR