13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller dışında;

  • Türkiye’ de yerleşik kişiler arasında yapılacak her türlü mal alım satımı ve hizmet ifasına ilişkin bedelin döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı,
  • Yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden belirlenmiş bedellerin taraflarca 30 gün içerisinde TL olarak yeniden belirlenmesi gerektiği,

Hükme bağlanmıştır.

Karar 13.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Alıcı veya satıcının yurtdışında yerleşik olması hali söz konusu kararın kapsamı dışındadır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ ın 2/b maddesine göre;

TÜRKİYE’ DE YERLEŞİK KİŞİLER: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR