“309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” 03.12.2019 tarih ve 30967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile;

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının “Hasılat Esaslı Kazanç” yoluyla tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ