Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen GİB Forum, mükelleflerin ve meslek mensupları başta olmak üzere vergi ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan herkese Başkanlığın görev alanında yer alan konular ile Başkanlık tarafından geliştirilen uygulamalarla ilgili konularda hızlı ve doğru bir bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir.

GİB Forum’da yer alan soru ve konulara verilen cevaplar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413’üncü maddesinde düzenlenen özelge veya sirküler mahiyetinde değildir.

GİB Forum uygulamasına forum.gib.gov.tr adresinden erişilebilir.

Foruma erişmek için tıklayınız.