Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26.12.2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile 1 No.lu KDV Beyannamesinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların; 

  • “108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV”,
  • “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV”,
  • “110 – İthalde Ödenen KDV”

olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişiklik yapılacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda; Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR