31.03.2020 tarih ve 2020-39 sayılı Sirkülerimizde;

  • İmalatçılar tarafından ihraç kayıtlı olarak teslim edilen malların teslimini izleyen aybaşından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi gerektiği,
  • Koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan mücbir sebep halinin ihraç kayıtlı teslimlere ilgili 3 aylık süreye herhangi bir etkisinin bulunmadığı, dolayısıyla 3 aylık süre içerisinde ihraç edilemeyen mallara yönelik 15 gün içerisinde, koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek ve yazılı olarak ilgili vergi dairesine başvurulması gerektiğini

Belirtmiştik.

 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.03.2020 tarihinde yayımlanan “68 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri” uyarınca;

İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ