17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2020/1) ile;

30.01.2020 tarihinden itibaren bankaların çekler için ödemekle yükümlü olduğu miktar 2.030 TL’den 2.225 TL’ye çıkarılmıştır.

Bu kapsamda; Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

  • Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli 2.225 TL veya üzerinde ise 2.225 TL,

2) Çek bedeli 2.225 TL altında ise çek bedelini,

  • Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli 2.225 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.225 TL tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli 2.225 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.225 TL ödemekle yükümlüdür.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR