Bilindiği gibi, 17.05.2018 tarih ve 30424 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11818 sayılı “Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” (Bakanlar Kurulu Kararı) ile;

Benzin, motorin ve LPG gibi bazı akaryakıt ürünlerinde; Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artışların, söz konusu malların ÖTV tutarları aynı oranda azaltılarak bütçeden karşılanacağı belirtilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı 28.05.2018 tarihinde yayımlamış olduğu duyuru ile “Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Uygulanacak ÖTV Tutarlarına ilişkin tablo yayınlamıştır.

Buna göre, bu malların gerek imalatçıları gerekse ithalatçıları tarafından tesliminde ekli tabloda yer alan ÖTV tutarları esas alınacaktır.

 

Söz konusu Tabloya ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR