Sirküler Tarihi          : 27.00.2022

Sirküler No               : 2022-08

Konu                          : Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Hak.

22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2022/3) ile;

28.01.2022 tarihinden itibaren bankaların çekler için ödemekle yükümlü olduğu miktar 2.670 TL’den 3.600 TL’ye çıkarılmıştır.

Bu kapsamda; Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

  • Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli 3.600 TL veya üzerinde ise 3.600 TL,

2) Çek bedeli 3.600 TL altında ise çek bedelini,

  • Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli 3.600 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 3.600 TL tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli 3.600 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 3.600 TL ödemekle yükümlüdür.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR