Günlük Arşivler: 5 Nisan 2021

2021-40 4A Çalışanlar İçin Çalışmadı Bildirim Web Servisi Versiyonu Hak.

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.   Sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğinden faydalanabilmesi için, sağlık raporu alması ve ilgili sürelerde çalışılmadı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimlerden biri çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından, diğeri ise muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 01(istirahat) eksik gün nedeni veya “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi ile yapılmaktadır.   Söz konusu yeni uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır.   Web uygulaması olmaksızın bildirim yapılması amacıyla hali hazırda kullanılan bilgi sistemleri otomasyon yazılımlarına entegre olacak şekilde ws-vizite web servisi işverenlerin hizmetine sunulmuştur.   Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-05T17:48:20+00:00Nisan 5th, 2021|Sirküler|

2021-39 Mevduat Faizleri ve Kar Paylarına Uygulanan Tevkifat Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Süre Uzatımı Hak.

Bilindiği gibi, 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/ 10731 sayılı kararda değişikliğe gidilmiştir.   Yapılan değişiklik ile;   Türk Lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faizlere ve katılım bankaları tarafından TL cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. (31.12.2020’ye kadar)   Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlere ve katılım bankaları tarafından Döviz cinsinden ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.   Daha sonra, 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süre 31.03.2021 olarak yeniden belirlenmiştir.   Bu defa, 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2021 olarak belirlenen süre 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   Bu kapsamda;   1- Türk Lirası Cinsinden Açılan Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizlerden     ESKİ ORAN YENİ ORAN Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda 15 5 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 12 3 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10 0 Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0 0   2- Türk Lirası Cinsinden Açılan Katılım Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından     ESKİ ORAN YENİ ORAN Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 15 5 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12 3 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10 0   3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2021-04-05T17:47:07+00:00Nisan 5th, 2021|Sirküler|

2021-12 Kurumlar Vergisi Oranının Artırılmasını Da İçeren Kanun Teklifi Hak.

  “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 2 Nisan 2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.   Toplam 18 maddeden oluşan Kanun Teklifi, özetle aşağıdaki hususları içermektedir.   Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması   Teklifin 14’üncü maddesi ile %20 olan kurumlar vergisi oranının, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanması öngörülmektedir.   Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.   Sosyal Güvenlik Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden 6 Ay Geriye Dönük Olarak Yararlanabilme Uygulamasına Son Verilmesi,   Çiftçilerin 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması,   Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması,   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi,   Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması,   Teklife ve Gerekçesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2021-04-05T17:44:46+00:00Nisan 5th, 2021|Duyurular|