5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin SGK’ ya vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilmesinde talep aranıp aranmayacağı hususunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2021 tarih 20336872 sayılı “Genel Yazı” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genel Yazı kapsamında; 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim alacaklarının, işverenin vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilirken, işverenlerin mahsup işlemi için yazılı olarak başvuru yapması şartı aranmayacağı, mahsup işlemlerinin talep aranmaksızın re ’sen yerine getirileceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu Genel Yazı’ ya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR