Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;

 

  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,

 

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,

 

11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.

 

Bakanlık bugüne kadar yapmış olduğu duyurular ile süreyi 11 Ekim 2020 tarihine kadar uzatmıştır.

 

Daha sonra, 7254 sayılı Kanun ile Bakanlığa 1 yıl süre ile (11 Ekim 2021 tarihine kadar) uygulamayı uzatma yetkisi verilmiştir.

 

Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; Uzaktan çalışma süresini önce 31 Ekim 2020, sonra 31 Aralık 2020 ve son olarak da 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatmıştır.

 

Bu defa, Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca;

 

  • İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının Mart dönemi için %60’ını, Nisan dönemi için %50’sini geçmemek veya

 

  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin Mart dönemi için %60’ını, Nisan dönemi için %50’sini aşmamak kaydıyla,

 

Uzaktan çalışma süresinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR