Bilindiği gibi, 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin Merkez Bankası’na bildirim, raporlama ve bağımsız denetimine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bu defa, 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

  • Firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası’na aylık olarak bildireceklerdir. Değişiklik öncesi, firmalar bu kapsamdaki kredilerini ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla Merkez Bankası’na bildirmekle yükümlü tutuluyorlardı. Ancak uygulamada haftalık bildirim esası bulunmaktaydı. Bunun aylık bildirime uzatıldığı anlaşılmaktadır.

 

  • Bildirime esas veri formunun, belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanacağı ve bildirimlerin en geç izleyen ayın son gününe kadar tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

  • Yönetmelikle, bildirim yükümlülüğü olan firmaların, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR