29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “52 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile;

 

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarları 2020 yılı yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre 2021 yılında vuku bulacak ivazsız intikaller için geçerli olan istisna hadleri aşağıdaki gibidir.

 

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

 

  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

 

  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL.

 

Diğer taraftan, 1/1/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR