29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “65 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile;

 

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ve azami damga vergisi tutarı %9,11 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

 

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar, bahse konu Tebliğ ekinde bulunan 1 sayılı Tablo’ da yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır da yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

 

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR