Bilindiği gibi, “İndirimli Orana Tabi KDV İadelerinde” iade konusu yapılamayan bir alt sınır bulunmaktadır.

 

Bu sınır, 27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “29 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmişti.

 

Bu defa, 29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “33 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

 

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR