Bilindiği gibi, 15.06.2020 tarih ve 2020-59 sayılı sirkülerimizde açıkladığımız üzere; 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile; Vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda;

 

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %12,75’ den %9’a,

 

  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %13,75’ den %10’a

 

düşürülmüştür.

 

Bu defa, 19.12.2020 tarih ve 31339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile;

 

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9’dan %15,75’e,

 

  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10’dan %16,75’e

 

çıkarılmıştır.

 

Belirlenen oranlar 19.12.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Buna göre, 2020 yılı dördüncü geçici vergi döneminden başlayarak, yeni bir oran belirleninceye kadar yapılacak reeskont işlemlerinde, senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, 19.12.2020 tarihinden itibaren yıllık %16,75 oranının alınması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak kanuni temerrüt faiz oranı da %16,75 olarak değişmiştir.

  

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR