Bilindiği gibi, 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ‘ e kayıt olmak zorundadır.

 

25.06.2020 tarih ve 2020-60 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2020/482 sayılı Kurul Kararı ile kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son kayıt süresi 30.09.2020 tarihidir.

 

Söz konusu süre ile ilgili herhangi bir erteleme kararı beklenmemektedir.

 

Müşterilerimizin adli ve idari cezalarla karşılaşmaması için gerekli işlemleri yapması tavsiye olunur.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR