Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.05.2020 tarihinde yayımlanan 2020/12 sayılı Genelge ile Covid-19 virüsüne maruz kalan işçilerin kısa vadeli sigorta kolları yönünden hangi risk unsuru kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

 

Genelge’ ye göre Covid-19 “hastalık sigortası” kapsamında değerlendirilecektir.

 

Dolayısıyla, virüsün sigortalıya işyerinde bulaşmış olması durumunda dahi, bu durum SGK’ ya “iş kazası” veya “meslek hastalığı” olarak bildirilmeyecek, bu sebeple iş yerine her hangi bir para cezası uygulanmayacaktır.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR