Bilindiği gibi, “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” kapsamında; muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pilot il olarak seçilen Kırşehir 01.06.2017 tarihinde, diğer şehirlerin ise 01.01.2018 tarihinde uygulamaya başlaması kararlaştırılmıştır.

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile yürürlük maddesinde değişiklik yapılmış ve uygulamanın Amasya, Bartın ve Çankırı illeri dışındaki bütün illerde 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanılması düzenlenmiştir.

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)” ile 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanacak uygulama 3 ay daha ertelenerek 01.10.2018 olarak değiştirilmiştir.

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.07.2019 olarak değiştirilmiştir.

Daha sonra, 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.01.2020 olarak belirlenmiştir.

En son, 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7)” ile uygulamanın Bursa, Eskişehir ve Konya illeri dışındaki bütün illerde 01.03.2020 tarihinden itibaren başlanılması düzenlenmiştir.

Bu defa, 04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8)” ile genel uygulamanın başlangıç tarihi 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir.

Toplamda 6 defa ertelenen ve 27 aydır bir türlü başlanılamayan bu uygulamanın son hali aşağıdaki gibidir.

  • Daha önce uygulamaya girmiş olan Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde bulunan mükellefler için uygulama devam etmektedir.
  • Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde bulunan mükellefler uygulamaya 01.01.2020 tarihi itibariyle dahil olmuşlardır.
  • Diğer bütün iller için uygulama 01.07.2020 tarihinde başlayacaktır. Dolayısıyla bu illerde bulunan mükellefler Temmuz 2020 dönem beyannamelerini birleştirilmiş olarak vereceklerdir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR