Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 01.04.2020 tarihinde ticaret sicil müdürlüklerine gönderilen yazı ile koronavirüs salgını kapsamında şirketlerin öz kaynaklarını korumasına yönelik aşağıdaki maddenin genel kurullarda görüşülmesi istenmiştir.

“kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…”

TOBB tarafından gönderilen yazı ile;

  • Geçmiş yıl karlarının dağıtılmaması,
  • 2019 yılı net dönem karının en fazla %25 inin dağıtılması,
  • 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi,

Tavsiye edilmiştir.

Bu hususa ilişkin Şirketimizin değerlendirmesi aşağıdaki gibidir.

  • Söz konusu maddenin şirket genel kurul gündem maddeleri arasına alınması zorunludur.
  • Ancak tavsiye edilen hususlarla ilgili karar yetkisi tamamen genel kurulun tasarrufundadır. Yani söz konusu maddenin görüşülecek olması kabul edilmesi anlamına gelmemektedir. Genel kurul ilgili maddeyi reddedebilir, kısmen kabul edebilir ya da tamamen kabul edebilir.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ