Bilindiği gibi, 1 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile 5018 Sayılı Kanun ve 4734 Sayılı Kanun’ a tabi kurum ve kuruluşların hak sahiplerine yapacakları ödemelerde “Borcu Yoktur Yazısı” aranılması zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ uyarınca hak sahiplerinin vadesi geçmiş borç toplamının 2.000 TL ve altında olması durumunda hak sahibinin vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı kabul edilmektedir.

 

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Sıra No.lu Tebliğ” uyarınca bu tutar 5.000 TL’ ye çıkarılmıştır.

 

Buna göre; 03.03.2020 tarihinden sonra ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak ödemelerde ödeme tutarının 5.000 TL’ yi aşmaması durumunda borcu yoktur yazısı talep edilmeyecek, bu tutarı aşan ödemelerde ise hak sahibinden talep edilen borcu yoktur yazısına göre vadesi geçmiş borç toplamının 5.000 TL’ yi aşmaması durumunda hak sahibinin vadesi geçmiş borcunun olmadığı kabul edilecektir.

 

 

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ