02.01.2019 tarih ve 30996 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar” ile;

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15,00 olarak belirlenmiştir.

Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 260,00 Türk Lirası olarak düzenlenmiştir.

Belirlenen oran ve tutar 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar’ a ulaşmak için tıklayınız.   

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ,

DUYURUYU İNDİR