Aylık Arşivler: Şubat 2020

2020-20 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Prim Teşvik Süresinin Uzatılması Hak.

Bilindiği gibi, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6486 Sayılı Kanun” kapsamında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 81 inci maddesine eklenen ikinci fıkra ile; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 puanlık Sigorta Primi hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlanma uygulaması düzenlenmiş, söz konusu düzenleme 31.12.2019 tarihinde ise sona ermiştir. Bu defa, 23.02.2020 tarih ve 31048 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave prim indiriminden yararlanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 2137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-02-24T12:48:50+03:00Şubat 24th, 2020|Sirküler|

2020-19 Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Yapılması Hak

“Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7221 Sayılı Kanun” 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanun kapsamında “Değerli Konut Vergisi” nde önemli bazı değişiklikler yapılmış olup, özetle aşağıdaki gibidir.   Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mükellefiyet 2021 yılında başlayacak, 2020 yılına ilişkin vergi tahakkuk ettirilmeyecektir. Söz konusu verginin uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yetki veren Emlak Vergisi Kanunu’nun 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Değerli Konut Vergisi’ne esas alınacak matrah belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri üzerinden hesaplanacaktır. Bina vergi değeri 5.000.000 TL’nin üzerinde olanlar ilgili vergiye tabi olacaklardır. Verginin matrahı 5.000.000 TL’ yi aşan kısım olacaktır. Yani 5.000.000 TL’lik kısım üzerinden vergi hesaplanmayacaktır. Verginin hesaplanmasında kullanılacak tarife; 5.000.000 – 7.500.000 TL arasında olanlar 5.000.000 TL’ yi aşan kısım için binde 3 10.000.000 TL’ ye kadar olanlar 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde 6 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde 10 Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanların en düşük değerli meskeni vergiden müstesna olacaktır. Söz konusu Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2020-02-20T13:40:07+03:00Şubat 20th, 2020|Sirküler|

2020-18 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleştirilmesinin Ertelenmesi Hak

Bilindiği gibi, “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” kapsamında; muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pilot il olarak seçilen Kırşehir 01.06.2017 tarihinde, diğer şehirlerin ise 01.01.2018 tarihinde uygulamaya başlaması kararlaştırılmıştır. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile yürürlük maddesinde değişiklik yapılmış ve uygulamanın Amasya, Bartın ve Çankırı illeri dışındaki bütün illerde 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanılması düzenlenmiştir. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)” ile 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanacak uygulama 3 ay daha ertelenerek 01.10.2018 olarak değiştirilmiştir.  Daha sonra, 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.07.2019 olarak değiştirilmiştir.  En son, 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.01.2020 olarak belirlenmiştir.  Bu defa, 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7)” ile uygulamanın Bursa, Eskişehir ve Konya illeri dışındaki bütün illerde 01.03.2020 tarihinden itibaren başlanılması düzenlenmiştir.   Toplamda 5 defa uzatılan bu uygulamanın son hali aşağıdaki gibidir.  Daha önce uygulamaya girmiş olan Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde bulunan mükellefler için uygulama devam etmektedir. Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde bulunan mükellefler uygulamaya 01.01.2020 tarihi itibariyle dahil olmuşlardır. Diğer bütün iller için uygulama 01.03.2020 tarihinde başlayacaktır. Dolayısıyla bu illerde bulunan mükellefler Mart 2020 dönem beyannamelerini birleştirilmiş olarak vereceklerdir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-02-19T09:06:59+03:00Şubat 19th, 2020|Sirküler|

2020-17 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payları Hak

Bilindiği gibi, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kanun’a ekli 1 sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı ihdas edilmiş, bahse konu ürünlerden plastik poşetler için bu mükellefiyet 2019 yılında başlamış, diğer ürünler için ise 2020 yılbaşı itibariyle başlamıştır. Bu defa, 25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca söz konusu tarife yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir. ÜRÜN CİNSİ TUTAR Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) *2019 yılı tutarı 15 kr./adet 18 kr./adet* ÜRÜN CİNSİ TUTAR Lastik (Binek araç) 2 TL/adet Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) 4 TL/adet Lastik (İş makinası lastikleri) 10 TL/adet Dolgu lastikler 5 TL/adet Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 20 kr./kg Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) 50 kr./ kg Akümülatör (Diğerleri) 5 kr./kg Çinko karbon piller 2 TL/kg Alkali silindirik piller 2 TL/kg Alkali düğme piller 3 TL/kg Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli 10 TL/kg Lity um düğme piller 10 TL/kg Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 5 TL/kg Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 15 TL/kg Lityum içeren araç bataryaları 15 TL/kg Diğer şarjlı piller 5 TL/kg Madeni yağ 50 kr./kg Bitkisel yağ 10 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya; Televizyon/Monitör 20 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) 20 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 10 kr./adet Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri 20 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğııtucular/İklimlendirme cihazları hariç) 25 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklinılendirme cihazları 30 kr./kg İlaç 1 kr./kutu veya şişe ÜRÜN CİNSİ KG BAŞINA ALINACAK TUTAR (KR.) ADET BAŞINA ALINACAK TUTAR (KR.) PLASTİK AMBALAJ İÇECEK AMBALAJLARI (AD)     0,33 litreye kadar   1 0.3301-0,75 litre arası   2 0,7501-1,5 litre arası   3 1,501 litre Özeri   4 Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 40   METAL AMBALAJ İÇECEK AMBALAJLARI (AD)   3 DİĞERLERİ (KG) 50   KOMPOZİT AMBALAJ Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)     0,25 litreye kadar   1 0,2501-0,5 litre arası   2 0,501 litre üzeri   4 Diğerleri (kg) 50   KAĞIT KARTON AMBALAJ (KG) 20   CAM AMBALAJ İçecek Ambalajları (Adet)     0,25 litreye kadar   1 0,2501-0,5 litre arası   2 0,501-1 litre arası   3 1,01-5 litre arası   5 5,01 litre üzeri   10 Diğerleri (kg) 20   AHŞAP AMBALAJ AHŞAP AMBALAJ (Adet)   10 2063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-02-19T09:05:16+03:00Şubat 19th, 2020|Sirküler|

2020-16 Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Hak

17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2020/1) ile; 30.01.2020 tarihinden itibaren bankaların çekler için ödemekle yükümlü olduğu miktar 2.030 TL’den 2.225 TL’ye çıkarılmıştır. Bu kapsamda; Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; Karşılığının hiç bulunmaması halinde, 1) Çek bedeli 2.225 TL veya üzerinde ise 2.225 TL, 2) Çek bedeli 2.225 TL altında ise çek bedelini, Karşılığının kısmen bulunması halinde, 1) Çek bedeli 2.225 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.225 TL tamamlayacak bir miktarı, 2) Çek bedeli 2.225 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.225 TL ödemekle yükümlüdür. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-02-19T09:02:23+03:00Şubat 19th, 2020|Sirküler|

2020-15 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimi Hak

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının I bendi uyarınca; “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si”  Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bu maddeye ilişkin kıstasların Bakanlar Kurulu tarafından belirli çerçevede değiştirilebilmesine yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkiye istinaden çıkarmış olduğu 2015/ 7910 sayılı kararname ile konuya ilişkin esasları ve indirim oranlarını belirlemiştir. Diğer taraftan “1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ” de, indirimde esas alınacak faiz oranının; TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları” ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir. 27.12.2019 tarihli TCMB verilerine göre bu oran %12,02’dir. (Ulaşmak için tıklayınız. ) Dolayısıyla, 1.7.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısmı üzerinden, %12,02 oranı kullanılarak hesaplanacak faiz indiriminden; 2019 / 4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2019 kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılabilecektir.    Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-02-19T08:57:51+03:00Şubat 19th, 2020|Sirküler|

2020-14 Kıdem Tazminatı Tavanı Hak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.01.2020 tarihinde yayımlanan Genelge ile; 01.01.2020 - 30.06.2020 döneminde geçerli olmak üzere, yeni kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-02-19T08:55:00+03:00Şubat 19th, 2020|Sirküler|

2020-13 Bazı Mallara Uygulanan KDV Oranının Yeniden Belirlenmesi Hak.

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” 02.01.2020 tarih ve 30996 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Karar kapsamında; Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1 olarak belirlenmiş olup, perakende teslimlerde bu oran %8 olarak uygulanmaya devam edecektir. Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki listede yer alan mobilyaların tesliminde KDV oranı %18’ den %8’ e indirilmiştir. 9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler 9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) 9401.52.00.00.00 Bambudan 9401.53.00.00.00 Hintkamışından 9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar) 9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar 9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletti oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 9401.79 Diğerleri (Metal İskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar) 9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar 9403.20 Metalden diğer mobilyalar 9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar 9403.60 Diğer ahşap mobilyalar 9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar 9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar 9403.83.00.00.00 Hinkamışından 9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar) 9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri 9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler) 9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler) 1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2020-02-19T08:53:12+03:00Şubat 19th, 2020|Sirküler|

2020-18 E-Defter Bilgilendirme Duyurusu Hak

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17.02.2020 tarihinde “e-defter bilgilendirme duyurusu” başlıklı bir bilgilendirme notu yayımlanmıştır. Söz konusu Bilgi Notuna ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2020-02-19T08:48:35+03:00Şubat 19th, 2020|Duyurular|

2020-17 Değerli Konut Vergisinde Son Durum Hak

11.02.2020 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Yasa’ya “Değerli Konut Vergisi” nde önemli değişiklikler içeren bazı maddeler eklenmiştir. Bu kapsamda; Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mükellefiyet 2021 yılında başlayacak, 2020 yılına ilişkin vergi tahakkuk ettirilmeyecektir. Söz konusu verginin uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yetki veren Emlak Vergisi Kanunu’nun 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Değerli Konut Vergisi’ne esas alınacak matrah emlak vergi değeri üzerinden hesaplanacaktır. Bina emlak vergi değeri 5.000.000 TL’nin üzerinde olanlar ilgili vergiye tabi olacaklardır. Verginin matrahı 5.000.000 TL’ yi aşan kısım olacaktır. Yani 5.000.000 TL’lik kısım üzerinden vergi hesaplanmayacaktır. Verginin hesaplanmasında kullanılacak tarife; 5.000.000 – 7.500.000 TL arasında olanlar 5.000.000 TL’ yi aşan kısım için binde 3 10.000.000 TL’ ye kadar olanlar 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde 6 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde 10   Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanların en düşük değerli meskeni vergiden müstesna olacaktır. Söz konusu Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’ de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2020-02-19T08:46:48+03:00Şubat 19th, 2020|Duyurular|
Load More Posts